Wizyta przyjaciół z MFCK i KBIiP

W dniu 21 lipca 2022 roku do oddziału rejonowego zawitali goście z Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz przedstawicielka Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań. 

Jednym z celów wizyty było przeprowadzenie wywiadu z osobą z Ukrainy, która poszukuje członka swojej rodziny zabranego do niewoli.

Wymiana doświadczeń wyzwoliła nowe pomysły możliwe do realizacji dzięki naszej współpracy (między innymi utworzenie tymczasowych mieszkań dla uchodźców z Ukrainy).

Dziękujemy za wspólnie spędzone miłe chwile, zapraszamy ponownie. 

Materiały do pobrania
Bezpieczna i świadoma młodzież- II Edycja

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie w lutym 2021 r. rozpoczął realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego - "Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje społeczne i inne podmioty",  II edycja.

Zadanie polega na realizacji Programu wychowawczo- profilaktycznego pod nazwą "Bezpieczna i świadoma młodzież", który został opracowany i wprowadzony w listopadzie 2020 r. Program zakłada działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związnych z bezpieczeństwem, promocją zdrowia, w tym przede wszystkim profilaktyki uzależnień i pierwszej pomocy, a także tworzeniem warunków do współpracy szkół i świetlic środowiskowych z Polskim Czerwonym Krzyżem. W ramach zadania zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjne- warsztaty na temat szkód wynikających z uzależnień oraz zażywania substancji psychoaktywnych.

Warsztaty przeprowadzono w 13 szkołach dla 280 osób. W programie wzieły udział następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ;
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Haliny Poświatowskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza;
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów;
 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego;
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy;
 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej
 • Szkoła Podstawowa nr. 53 im. Marii Skłodowskiej- Curie;
 • Zespół Szkoł Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie;
 • Zespół Szkoł Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego;
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza;
 • V Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza;

Profilaktyka uzależnień- 14 warsztatów dla grup około 20-sto osobowych, każdy trwał 2 godziny.

Drugim ważnym elementem jest przeprowadzenie praktycznych i teoretycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności udzielania pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc- 28 warsztatów dla grup około 10-cio osobowych, każdy trwał 4 godziny.

Zadanie zostało zlecone i sfinansowane w całości przez Gminę Miasto Częstochowa.

Bezpieczna i świadoma młodzież

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie realizował zadanie z zakresu zdrowia publicznego - Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Zadanie polegało na realizacji Programu wychowawczo- profilaktycznego pod nazwą "Bezpieczna i świadoma młodzież", który został opracowany i wprowadzony w listopadzie 2020 r. Program zakładał działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związnych z bezpieczeństwem, promocją zdrowia, w tym przede wszystkim profilaktyki uzależnień i pierwszej pomocy, a także tworzeniem warunków do współpracy szkół i świetlic środowiskowych z Polskim Czerwonym Krzyżem. W ramach zadania zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne- warsztaty na temat szkód wynikających z uzależnień oraz zażywania substancji psychoaktywnych.

Warsztaty przeprowadzono w 10 szkołach dla 200 osób. W programie wzieły udział następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr. 9;
 • Szkoła Podstawowa nr. 14 im. Henryka Sienkiewicza;
 • Szkoła Podstawowa nr. 19 im. Juliana Tuwima;
 • Szkoła Podstawowa nr. 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry;
 • Szkoła Podstawowa nr. 39 im. Marii Konopnickiej;
 • Szkoła Podstawowa nr. 53 im. Marii Skłodowskiej- Curie;
 • Zespół Szkoł Samochodowych;
 • Zespół Szkoł Technicznych im. Jana Pawła II;
 • Zespół Szkoł Ekonomicznych;
 • Zespół Szkoł im. Bolesława Prusa;

Profilaktyka uzależnień- 10 warsztatów dla grup około 20-sto osobowych, każdy trwał 2 godziny.

Drugim ważnym elementem było przeprowadzenie praktycznych i teoretycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności udzielania pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc- 20 warsztatów dla grup około 10-cio osobowych, każdy trwał 4 godziny.

Zadanie zostało zlecone i sfinansowane w całości przez Gminę Miasto Częstochowa.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkół, w tym dzieci i młodzieży planowana jest kolejna edycja w 2021 r.

Szkoły uczestniczące w realizacji zadania również podzieliły się informacją na swoich stronach internetowych:

Ogłoszenie

Do wynajęcia lokal 55 m2, znajdujący się na II piętrze w budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Waszyngtona 47A.
Cena 15 zł/m2.

Dziękujemy za przekazanie 1%

Projekt strony: Adriana Kotyla, Wykonanie: Krzysztof Błaszczyk