Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy w Częstochowie
Skład zarządu:
Norbert Kępiński - prezes
Dariusz Wojciechowski- wice-prezes
Adam Dłużniak - członek
Krzysztof Chmielarz – członek
Sławomir Wachowski - członek

Dyrektor Oddziału Rejonowego w Częstochowie:
Arleta Kasztelan
tel.034 324 77 58
tel.kom.+48 502 741 525
e-mail: pckzr@wp.pl
42-217 Czestochowa
ul.Waszyngtona 47a
Numer konta:
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Częstochowie:

49 1160 2202 0000 0002 4542 3114
Bank Millennium w Częstochowie ul. Kopernika 13

Projekt strony: Adriana Kotyla, Wykonanie: Krzysztof Błaszczyk