Mistrzostwa
Materiały do pobrania
OFERTA SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY Polskiego Czerwonego Krzyża

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie oferuje elementarny kurs pierwszej pomocy. Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu jednego dnia. Organizowany jest w grupach liczących do 20 osób. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce. Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktora Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Koszt szkolenia wynosi 110 zł od osoby w grupach powyżej 6 osób. Szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. Nadmieniamy, iż posiadamy bazę lokalowa na szkolenia, jednak istnieje możliwość wskazania przez zainteresowanych innego miejsca. 

OFERTA SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY Polskiego Czerwonego Krzyża

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie oferuje szkolenie pierwszej pomocy 16- godzinne z certyfikatem unijnym w zakresie podstawowym. Koszt szkolenia wynosi 180 zł od osoby, 160 zł. osoba ucząca.. Nadmieniamy, iż posiadamy bazę lokalowa na szkolenia jednak istnieje możliwość wskazania przez zainteresowanych miejsca szkolenia.

OFERTA SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY Polskiego Czerwonego Krzyża

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie oferuje 5- godzinny elementarny kurs pierwszej pomocy. Koszt szkolenia w grupach do 6 osób (maksymalnie) wynosi 120 zł od osoby. Nadmieniamy, iż posiadamy bazę lokalowa na szkolenia, jednak istnieje możliwość wskazania przez zainteresowanych innego miejsca.

Projekt strony: Adriana Kotyla, Wykonanie: Krzysztof Błaszczyk