2019-05-08
Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

2019-05-08
Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Olimpiada


Mistrzostwa
Materiały do pobrania
OFERTA SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY Polskiego Czerwonego Krzyża

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie oferuje elementarny kurs pierwszej pomocy. Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu jednego dnia. Organizowany jest w grupach liczących do 20 osób. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce. Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktora Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Koszt szkolenia wynosi 60 zł od osoby, Szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. Nadmieniamy, iż posiadamy bazę lokalowa na szkolenia, jednak istnieje możliwość wskazania przez zainteresowanych innego miejsca. 

Materiały do pobrania
OFERTA SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY Polskiego Czerwonego Krzyża

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie oferuje szkolenie pierwszej pomocy 16- godzinne z certyfikatem unijnym w zakresie podstawowym. Koszt szkolenia wynosi 140 zł od osoby, 100 zł. osoba ucząca.. Nadmieniamy, iż posiadamy bazę lokalowa na szkolenia jednak istnieje możliwość wskazania przez zainteresowanych miejsca szkolenia.

Materiały do pobrania
OFERTA SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY Polskiego Czerwonego Krzyża

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie oferuje 5- godzinny elementarny kurs pierwszej pomocy. Koszt szkolenia wynosi 50 zł od osoby Nadmieniamy, iż posiadamy bazę lokalowa na szkolenia, jednak istnieje możliwość wskazania przez zainteresowanych innego miejsca.

Materiały do pobrania

Projekt strony: Adriana Kotyla, Wykonanie: Krzysztof Błaszczyk